Navigace: Hlavní strana Článek Již třetí řada zdící bloků - GT Hotblok


Katalog firem

Již třetí řada zdící bloků - GT Hotblok

06.06.2011 

Zdící bloky GT Hotblok navazují na v řadě nejvýše postavené GT selekt bloky a mají navíc několik podstatných vlastností. Především se vyrábějí kalibrované a dále v mnohem větší sérii a s řadou dopňků.

Bloky GT Hotblok jsou koncipovány jako větší a lehčí, než stávající GT bloky . Rozměry 600x240 při síle zdi 420 a jen sedm kusů do m2 to vše při parametrech pro pasívní domy - U=0,15 / R>6,66.

 

Hotblok - keramzitová klasika pro pasivní dům

 

GT selekt bloky

 

Název bloků je záměrně volen jako „horkýblok“ = HOTBLOK. Jde o „nejteplejší“ jednovrstvý zdící prvek vůbec (zdivo R>7,2), pro klasické zdění, s minimem stavební záměsové vody. Jedná se o evropským patentem uznaný nový labyrint s pentagonálním tvarem, opět propojené vnější a vnitřní stěny bloku a uvnitř EPS vložka.

 

 

 

Hotblok - keramzitová klasika - realizace

 

Tedy stejné výhody jako u předešlých GT bloků - odvod vlhka z interiéru na fasádu a tepelnou izolaci skrytu pod tvrdou skořápku bloku. Nízký difůzní odpor keramzitu 4 - 10 v kombinaci s U=0,15 dělají z této novinky jasného favorita zdravého bydlení s minimem nákladů na topení. Naprostou špičkou jsou naše bloky v úspoře CO2, tedy tam, kde se moderní Evropan ve svých myšlenkách pohybuje stále častěji. Viz např. nákupy poukázek na CO2 běžnými Nory. Bloky v každé fázi stavby, tj. transportu, skladování, výstavby a provozování nevyžadují opatření proti dešti, sněhu ani mrazu. Jsou maximální mysltelnou bariérou proti úniku tepla a přitom si zachovávají vlastnosti přírodního materiálu. Zdící bloky obsahují zdravotně nezávadné suroviny pro výrobu - keramzit, polystyrén, cement. Pro obvodové zdi není třeba žádné dodatečné tepelné izolování, díky tomu je průběh teploty ii (inter.) a ie (exter.) lineární a nedochází k prudkým zlomům jako u doizolované konstrukce. Jelikož polystyrén je uzavřen uvnitř tvárnice, můžeme použít jakoukoliv omítku. Materiály na GT jsou stabilní, PS se neuvolňuje. Protože je PS uvnitř a ne přímo pod omítkou, jsou tvrdé a pevné povrchy omítek, nedojde k jejich poškození jako u doteplení. Nepoužívají se zbytečně drahé doteplení z polyuretanu a extrudovaného PS pro zvýšení pevnosti fasád. Z bloků GT může zdít každý i bez zaučení, zdí se na pero-drážku a maltuje se jen vodorovná spára. Používá se běžná “tepelná malta”, případně obyčejné lepidlo na bázi cementu - zde je omáznuta i svislá hrana proti pronikání zvuku.

 

Zdění hotbloku na obyčejné stavební lepidlo

 

Obojí se běžně prodává, dodá náš dodavatel. Pokud je dodatečně zaizolován jiný materiál (cihelný, pórobetonový a pod.), je vždy styk mezi základem a první řadou zdiva velkým problémem - tepelný most - v rozích a koutech je chladno a vlhko. VŽDY VZNIKNOU PLÍSNĚ. Ne tak u GT, které jsou izolovány v celé hmotě, v několika vrstvách, nikoli jen zvenčí !

 

K blokům dodáváme vlastní překlady s R>3,75 v přímém směru. Keramzit lze bez pro blému snadno řezat, frézovat a drážkovat.

 

GT bloky - detail keramzitového kameniva

 

GT bloky - detail - stoupačka, zářezy flexou

 

Něco o zvuku
Většinou je zákonem požadovaná hodnota dokladována naměřenou nebo výpočtovou metodou. Většinou se však při realizaci na staveništi nedbá o provedení svislých spár v případě zdění z bloků z různých materiálů. Za výhodu se u takového materiálu má, že jsou provedeny systémem pero/drážka, tedy nasucho. Mezery jsou pak vyplněny jen vzduchem a úspěšně vedou zvuk. Proto v opodstatněných případech, při větší zvukové zátěži okolí, je naprosto nezbytné, v ostatních případech vhodné, mezery dílče vyplnit lepidlem v pruzích. Opět platí, že zvuk nejlépe tlumí kombinace lehkého a těžkého materiálu, zde lepidlo ve střídání se vzduchovými kapsami. Proto na základě nejnovějších zkušeností jednoznačně doporučuji uzavírat svislé spáry . Pak se maximálně uplatní největší výhody GT bloků, tedy zdění z kusového, snadno manipulovatelného materiálu; zdění ze samostatných vícevrstvých prvků, které se chovají jako pasivní samostatné zářiče. Zde nedochází ke vzniku rezonancí, jako např. u betonem zalévaných systémů. Bloky GT všech typů jsou vrstevnaté materiály, kde se střídají uvnitř lehké a těžké vrstvy nepravidelných tvarů. Tímto patentovaným uspořádáním nedochází k rezonancím a plošnému vedení zvuku. Příčně vedený zvuk je pak velmi dobře zatlumen právě přechody mezi vrstvami a jejich střídáním.

Pokud se někdo rozhodl pro zateplení starého zdiva kontaktním zateplením v hlučném provozu, došel často k překvapivému zjištění, že se pod tvrdou fasádou na zateplovacím systému velmi dobře šíří zvuk po celé ploše fasády. Pak je ovšem obtížně pochopitelné, že se i novostavby zateplují.

 

Něco o teplu
Bloky GT všech typů mají patentovaný tvar vnitřního labyrintu, Hotblok má udělen i patent evropský. Tyto labyrinty mají takový tvar, že bloky drží prostorově „pohromadě“ a přitom dlouhou klikatou cestou je odváděna vlhkost z interiéru do exteriéru a to přirozeně ne skokově. Pokud chceme využít všech kladů GT bloků, je třeba zajistit správné zdění/ lepení. To se týká u vodorovných spár např. nanášení lepidla zubovou stěrkou  či u malty užití vzduchové mezery, či tepelné malty. U svislých spár je pak vhodné tyto na sraz slabě ve dvou pruzích natáhnout lepidlem. Spáry širší pak ze stran zapěnit a uvnitř v drážce zaplnit maltou.

Takto vyzděná zeď má nejlepší parametry. Má z interiéru i z exteriéru tvrdé omítky na tvrdém podkladu keramzitu (nedojde k proboření omítek při tlaku na ně), izolaci má rovnoměrně rozmístěnu v celém průřezu. Tedy zlomy na křivce teplotního průběhu jsou nepodstatné velikosti, nedochází tedy k celoplošnému rosení, jako u špatně navržených zateplení, a to si přiznejme, že většina jich je nenavržena, ale jen „od oka“ dodána. Zdivo z GT bloků je dobře propustné pro páry a zeď je dobře odvětrávána, za předpokladu splnění podmínek zmíněných v části níže.

 

Něco o vlhkosti
Bloky GT mají velmi dobré hodnoty odporu difůzi vodní páry, tento se pohybuje mezi 8 - 10 (dle objem. hmotnosti keramzitového betonu). Hodnota je naprosto srovnatelná s běžně užívaným cihelným materiálem. K tomu, aby tato hodnota byla využita, je třeba zajistit prodyšnost rovněž u ostatních vrstev, omítky atd. Vnitřní jádro doporučuji vždy použít minerální s vápenným štukem, hodnota odporu µ (mí) kolem 25, zvenku stěrková finální omítka na stěrku s omítkou. U stěrek je však v µ velký rozdíl, stejně jako u typů finálních omítek. Běžně se jako podklad užívají stavební lepidla na bázi akrylu a cementu s perlinkou, hodnota µ je však mezi 100 - 150. To je již mnoho, dobrá hodnota je u omítkových stěrek s perlinkou a to circa 20. Dalším problémem je výběr typu finální šlechtěné omítky. V principu máme tento výběr (od nejnižšího µ) – minerální / hliněná µ je cca 40, silikátová µ 40, akrylátová µ 150 a silikonová µ 200 - 240. Z uvedeného jasně plyne, že v závislosti na účelu místnosti a na orientaci stěn ke svět. stranám, může dojít k naprosto ne-přijatelnému uzavření vlhkosti přímo pod omítkou. Zde tato zmrzne a následně dojde k destrukci. U konstrukcí je třeba vzít rovněž v úvahu roční bilanci vlhkosti a její účinky. Právě regulací vlhkosti obsažené ve vnitřním vzduchu větráním, dojde nejlépe k eliminaci nasáknutí zdiva sraženou vodní párou. Pokud se dům neužívá správně a nevětrá se, vlhkost vzniklá právě provozem se dostane do zdí, zde je uzavřena a přes nevhodnou omítku nemůže ven, ani zpět do interiéru. Málo lidí na tuto podmínku pamatuje a při měření vlhkosti jsme u chybně zateplených domů naměřili i hodnoty 70% rel. vlhkosti, přesto, že dům byl z materiálu, který „dýchá“. Byl ale „chytře“ zateplen a špatně navržený systém s ohromným odporem µ a nevětrání způsobily zplesnivění.

Další faktor, který značně ovlivňuje vznik plísní, je rosný bod (RB), tedy teplota, při níž za dané koncentrace vody ve vzduchu dojde k jejímu zkapalnění. Např. při teplotě 20°C je RB 5,5°C a při 24°C je RB již 13,5°C. Přitom požadavek zákona na teplotu např. ostění je 13,5°C. Je nabíledni, že vyšší teplotou interiéru a vyšší vlhkostí vzduchu, než je běžné, dojde k rosení a k plesnivění. Platí, že studený zimní venkovní vzduch má obsah vody řádově nižší, než běžný vzduch v místnosti. Po i velmi krátkém vyvětrání, klesne vlhkost bez problému o 5-15% (dle inter. vlhkosti). Ve sledované stavbě z GT bloků se vlhkost běžně pohybuje při 21°C mezi 40-50%.

 

Plísně
Mimo problematiku tohoto článku o GT blocích, zde podotknu něco o nápravě již vzniklých stavů. Velmi vlhké prostředí je vhodné nejprve zlepšit nuceným větráním (nestačí odsáváním) a pak jakkoli snížit vzdušnou vlhkost. Např. obklad rosením zatížených konstrukcí speciálním obkladem s vysokou schopností nasáknout a posléze opět vydat vlhkost a to vše při vysokém pH, to se plísním nelíbí. Další možnost je opatřit tyto konstrukce paro-zábranou ze spec. nátěru s velmi vysokým µ=3000 ! Dále existují termoregulační nátěry, které dokáží vyrovnat díky svému charakteru rozdíly povrchových teplot konstrukcí a snížit tepelné ztráty.
Vždy lze odstranit příčinu, ne jen regulovat růst plísně různými postřiky.

Při zkoušce požární odolnosti dle normy, bloky vydržely bez porušení více než 120min. Po jedné hod. byla teplota zvenku na zdi 16°C. Po hodiné teplota uvnitř. pece 1050°C a zvenku na zdi 36°C, teplota v hale 10°C ! (po dvou byly teploty 1200/60 !!)

 

Pavus - požární zkouška Hotblok po téměř hodině požáru

 

Bloky GT mají špičkové parametry požární odolnosti obvodové nosné stěny, a to dle použitých povrchových úprav, v zatřídění od DP1 30/60/120 min po DP3 60/120 min.

Realizace – bloky všech tří generací a čtyř typů dodáváme již mnoho let a některé realizace vidíte zde:

 

 

 

 

 

 

 

 

GT bloky - realizace

 

 

„Polystyrénové stropy“
Stále dodáváme oblíbené polystyrénové stropy JS1 - nabízíme je nejen k blokům GT.

 

 

 

 

Mají tyto přednost proti jiným stropům:
- tepelně izolují R>3,3 m2K/W, lehké a nosné do 9,6 m, rychlé a bezodpadové, na míru, na libovolné zdivo, Jsou v kuse a krátí se na Váš rozpon, transportní max. délka je 13 bm, výztuž dimenzujeme dle Vašich požadavků na zatížení. Stropy jsou velmi lehké – 3kg na bm. Proti stejným žebrovým stropům z různých vložek a nosníků, mají tyto stropy největší přednost a to variabilitu tvaru a únosnosti a snadnost montáže a povrchové úpravy.

Polystyrénový (bednící panel se používá jako bednění a současně i jako tepelně izolační a zvukově izolační prvek stropů při vestavbě i rekonstrukci. Sestavené panely vytvoří formu pro železobetonový žebírkový strop, který po zabetonování přenáší vnější zatížení stropní konstrukce. Podrobnosti se dočtete na našich stránkách včetně dalších novinek.

 

Zlatý dům daparts s.r.o.
Luční 963
530 03  Pardubice
Tel.: +420 466 613 630
Mobil: +420 608 518 575
info@zlaty-dum.cz
www.zlaty-dum.cz
www.hotblok.eu
www.gtbloky.cz

Autor: Akad.arch.Ing.arch. Petr David

Firma: Zlatý dům daparts s.r.o.

Diskuze ke článku

Vstoupit do diskuze (v diskuzi je 0 příspěvků)

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Stavnet.cz

Všechna práva vyhrazena Stavnet. Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována bez souhlasu majitele autorských práv.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.

Úvod Články Knihy Časopisy Videa Výtvarné umění Výstavy a veletrhy Přednášky a semináře Odkazy Kalendář Reklama Kontakt

TOPlist